Οδηγίες για την έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

Μισθωτήριο Συμβόλαιο επαγγελματικού χώρου (θεωρημένο από ΔΟΥ)

Εγγραφή στον ΟΑΕΕ ή στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα με το μισθωτήριο

Προεγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο με το μισθωτήριο (Προέγκριση από Δήμο ή Νομαρχία για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος)

Βεβαίωση έναρξης από ΔΟΥ αφού γίνει αυτοψία χώρου
Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας από το 1988 προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.

Η πολύχρονη εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, εγγυούνται το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τις λογιστικές και φοροτεχνικές ανάγκες της επιχείρησης σας καλύπτοντας τις ανάγκες σας στον τομέα της Οργάνωσης και Ενημέρωσης λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Συστάσεις Εταιρειών, κλπ.