Υπολογισμός Τεκμηρίων Επιβατηγών ΙΧ

Παλαιότητα Κυβισμός

... ....Καθαρισμός αποτελεσμάτων

Τεκμήριο .................


Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Υπολογισμός Τεκμηρίων Κατοικίας

Ετήσιο Τεκμαρτό Εισόδημα από Ακίνητα
Εμβαδόν(τ.μ)Κύριων.........
Εμβαδόν(τ.μ)Boηθητικών.
Τιμή Ζώνης (€)...................
Μονοκατοικία......................
Eξοχική - Δευτερεύουσα...

.................Καθαρισμός αποτελεσμάτων

Τεκμήριο.............................